Islam volgens de Koran

disclaimer: de lezer wordt geadviseerd om zelf te controleren wat op deze website staat door de Koran te bestuderen


Het verbod op groepen binnen de islam

categorie: bewezen volgens de Koran

 

De meeste moslims horen net als bijvoorbeeld de christenen bij een onderverdeling binnen het geloof.

Velen noemen zich moslim en voegen dan daaraan toe dat zij bijvoorbeeld soenni zijn en daarbij één van de vier imams volgen, dus een sub-groep vormen. Of dat zij bijvoorbeeld shia of wahabi zijn. Deze groepen zijn meestal ook verdeeld in sub-groepen.

De Koran waarschuwt tegen het aantasten van de eenheid van de geloofsgemeenschap.

3:104     Laat er uit jullie een gemeenschap voortkomen die oproept tot het goede, het behoorlijke gebieden en het verwerpelijke verbieden. Zij zijn het die het wel gaat.

3:105     Wees niet zoals zij die zich in groepen opsplitsten en van mening verschilden nadat de duidelijke bewijzen tot hen waren gekomen. Zij zijn het voor wie er een geweldige bestraffing is.

42:13     … houdt de godsdienst in stand en splitst jullie daarin niet op in groepen …

6:159     Zij die hun godsdienst opsplitsen en tot sekten zijn geworden met hen heb jij niets gemeenschappelijk. Hun zaak wordt naar God verwezen. Hij zal hen dan meedelen wat zij deden.

30:31-32 ... behoort niet tot de veelgodendienaars die hun godsdienst opsplitsen en tot sekte zijn geworden; elke sekte is blij over wat zij heeft.

In dit verband is het duidelijk dat moslims beter de afsplitsingen binnen het geloof kunnen loslaten en dat zij zich moslim noemen zonder een verdere aanvulling.

De manier om dit te bereiken is het erkennen van de Koran als enige bron van het geloof, de Koran is het boek dat alle gelovigen met elkaar verbindt.

67:2       Hij die geschapen heeft de dood en het leven om jullie te beproeven in wie van jullie het beste is in wat hij doet ...

22:52-53 En wij hebben voor jouw tijd geen gezant of profeet gezonden zonder dat de satan hem inspireerde tot een persoonlijke ingeving  … opdat Hij wat de satan ingeeft tot een beproeving maakt  … de onrechtdoeners zijn in vergaande afsplitsing.

De vele sektes binnen de islam hebben hun eigen aanvullingen op de Koran, uitspraken over de profeet die door de éne groep wel en de andere groep niet erkend worden, meningen van schriftgeleerden of mensen die zich als zodanig beschouwen etc.

Volgen de mensen het woord van God of stelt men naast God andere autoriteiten die men wil volgen.

Natuurlijk kan men voor het geloof wel in groepen samenkomen om informatie uit te wisselen, te bidden of om God op andere manieren te gedenken. Hierbij is het van belang dat sektarisch gedrag voorkomen wordt.

Een open functionele samenkomst is wat anders dan een groep die zich speciaal voelt ten opzichte van anderen vanwege een leider of een speciale doctrine die exclusieve loyaliteit vereist.