Islam volgens de Koran

disclaimer: de lezer wordt geadviseerd om zelf te controleren wat op deze website staat door de Koran te bestuderen

lichamelijke verzorging

categorie: bewezen volgens de Koran

 

In de Koran staan een aantal basisregels die ook met persoonlijke verzorging te maken hebben.

7:32        … wie heeft de mooie dingen verboden die God voor Zijn dienaren heeft voortgebracht …

7:26        … Wij hebben voor jullie kleding gemaakt om jullie schaamte te bedekken en kleding voor de sier …

Deze regels houden dus in dat gelovigen niet zelf mogen verbieden dat God niet verboden heeft en dat een mens er verzorgd en sierlijk uit mag zien. Vers 4:36 geeft een grens aan; ingebeeldheid en verwaandheid moeten vermeden worden. Dat kan ook betekenen dat een overdreven manier van aandacht voor het uiterlijk die tot een vorm van zelfverheerlijking leidt, af te raden is.

4:36         … God bemint niet die ingebeeld en verwaand zijn.

 

De Koran geeft geen mode-advies. De Koran geeft aan dat mannen en vrouwen in de samenleving participeren. Het is aan te raden de persoonlijke verzorging daarop aan te passen, binnen de kaders van de fatsoensnormen van de Koran. 

 

  • kapsel

Er bestaat geen islamitisch kapsel, de Koran geeft man en vrouw hierin individuele vrijheid.

 

  • de baard en de snor

Deze onderwerpen komen niet in de Koran aan de orde, de man heeft keuzevrijheid. De discussies die hierover bestaan zijn volgens de Koran niet relevant. Het zogenaamde vereiste van de geschoren bovenlip in combinatie met een baard van vuistlengte is geen onderwerp van religieus belang.

 

  • wenkbrauwen

In de Koran staat nergens een verbod op het epileren of kort houden van de wenkbrauwen. Indien men dit verbiedt dan verbiedt men iets dat God niet verboden heeft, vers 5:87.

 

  • okselhaar, schaamhaar en nagels

In de Koran staat nergens dat het verplicht of beter is om het okselhaar en schaamhaar te verwijderen of kort te houden. Dit is een individuele keuze. De lengte van de nagels is ook een onderwerp dat niet van religieuze aard is.

 

  • make-up en parfum

Vers 4:36 geeft aan dat verwaandheid vermeden moet worden, maar het aanbrengen van make-up en parfum is niet verboden volgens de Koran: de verfraaiing van de mens is niet verboden, vers 7:26 en 7:32. De vereiste wassing voor het gebed kan het gebruik van sommige make-up soms wat lastig maken, maar hierin staat de eigen keuze centraal.

 

  • besnijdenis

Een zeer serieus onderwerp in het kader van de lichamelijke verzorging is de besnijdenis.

In de Koran wordt zowel de besnijdenis bij mannen als bij vrouwen niet genoemd. Op basis van Koranverzen kan men stellen dat de besnijdenis bij vrouwen in welke vorm dan ook verboden is.

De Koran verbiedt het verderfelijke. In de Koran wordt nergens genoemd dat vrouwen op wat voor manier dan ook besneden worden. Helaas komt dit nog voor bij een aantal culturen, vooral in Egypte, Soedan en Somalië. Dit gebruik gaat tegen de Koran in.

26:151-152 En gehoorzaamt niet het bevel van de onmatigen die op aarde verderf aanrichten en geen goeds brengen.

Vrouwenbesnijdenis is een voorbeeld van verderf brengen op aarde, het is gevaarlijk en onrechtvaardig.

5:87          Jullie die geloven zeg niet dat de goede dingen die God jullie heeft toegestaan verboden zijn …

Mensen mogen geen eigen regels maken en dus niet verbieden dat God niet verboden heeft. De vrouw heeft recht op een lichaam zoals het door God geschapen is, mensen mogen dit niet aantasten.

32:7          Degene die alles in perfectie geschapen heeft en die de schepping van de mens uit klei aangevangen heeft.

40:64        God is het die voor jullie de aarde tot een vaste grond gemaakt heeft en de hemel en de hemel tot een dak, die jullie gevormd heeft in de beste vorm …

In deze twee verzen geeft de Koran aan dat de mens op een juiste manier geschapen is door God en dat er geen reden is voor de mensen om vanwege het geloof iets weg te snijden.

God heeft de mens geschapen en heeft de mens niet opgedragen om daar zonder reden verandering in aan te brengen.

Besnijdenis van vrouwen is niet zonder gevaar. Er kan naast schade aan het lichaam ook psychische schade ontstaan.

2:195        … en stort jezelf niet in het verderf …

 

De besnijdenis bij mannen is op zich geen religieus onderwerp, het is niet door de Koran als eis gesteld. Maar vanwege medische redenen kan de besnijdenis bij een individuele man voordelen hebben. Het is een eigen keuze.