Islam volgens de Koran

disclaimer: de lezer wordt geadviseerd om zelf te controleren wat op deze website staat door de Koran te bestuderen


Kledingvoorschriften - man en vrouw

categorie: bewezen volgens de Koran

 

7:26       Kinderen van Adam, Wij hebben voor jullie kleding gemaakt om jullie schaamte te bedekken en kleding voor de sier, maar de kleding van de godvrezendheid is beter.


Zowel voor mannen als voor vrouwen bestaan regels wat betreft de bedekking van het lichaam.  • kleding voor de man

Vers 24:30 bevat het kledingvoorschrift voor de gelovige mannen.

24:30     Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamdelen kuis bedekt houden.

Voor mannen geldt de regel dat zij hun schaamdelen moeten bedekken op een fatsoenlijke manier, dus een ruimzittende ondoorzichtige bedekking van de betreffende delen is voldoende. 

Mooie kleurrijke kleding is toegestaan, de kleding voor de sier, vers 7:26.  • kleding voor de vrouw

Voor de gelovige vrouwen staan de algemene kledingvoorschriften in verzen 24:31 en 33:59  .

24:31     En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamdelen kuis bedekt houden en dat zij hun sieraad niet openlijk tonen, behalve dat gewoon al zichtbaar is. En zij moeten een bedekking over hun borsten dragen … en hun sieraad niet openlijk tonen … en zij moeten niet met hun voeten stampen opdat men weet wat zij voor verborgen sieraad dragen …

33:59    ... de vrouwen van de gelovigen hun overkleding over zich op loszittende wijze naar beneden laten hangen, dat bevordert het best dat men haar herkent en niet lastig valt.

Voor vrouwen geldt hetzelfde als voor mannen, zij moeten hun schaamdelen fatsoenlijk bedekken, dus in ruime mate. De kleding mag op die plaatsen niet te strak zitten en niet doorzichtig zijn. Verder moeten de vrouwen op dezelfde manier hun borsten bedekken.

De kleding van de vrouw moet in voldoende mate de benen bedekken, als teken van herkenning van de gelovige vrouw. Opvallend is dat niet de bedekking van het haar is genoemd als herkenningsteken. In vers 33:59 staat niet een vorm van hoofdbedekking genoemd, uit vers 24:31 blijkt dat dat niet aan de orde is. Het gaat om het op loszittende manier naar beneden laten hangen van de kleding, strakke kleding is dus te vermijden.

In de Koran staat niet dat de vrouw een hoofddoek moet dragen, dus daarin is de vrouw vrij om een eigen keuze te maken. Als vers 33:59 zodanig gelezen zou worden dat de vrouw een bedekking over haar hoofd zou moeten doen - dan zou dat betekenen dat zij de benen niet verder zou moeten bedekken. Volgens de juistere lezing in combinatie met vers 24:31 is de voldoende bedekking van de benen juist wel aan de orde, deze verzen zeggen dus niets over de mogelijke bedekking van de haren.

In vers 24:31 staat dat vrouwen hun sieraad niet mogen openlijk mogen tonen.

24:31     … en hun sieraad niet openlijk tonen … 

Wat de betekenis is van deze woorden wordt aan het einde van het vers uitgelegd.

24:31     … en zij moeten niet met hun voeten stampen zodat men weet wat zij voor verborgen sieraad dragen …

Hieruit blijkt wat met de sieraden bedoeld wordt, namelijk de lichaamsdelen die geaccentueerd worden als een vrouw bijvoorbeeld op een niet-zedige manier danst. Het haar kan hier niet mee bedoeld zijn want als een vrouw met haar voeten stampt dan gaan de haren niet te voorschijn komen, die zijn gewoonlijk al zichtbaar en als de haren al onder een hoofddoek zouden zitten, dan zouden die ook niet door het dansen zichtbaar worden.

De sieraden van de vrouw zijn in deze context dus de meer opvallende lichaamskenmerken die een vrouw doen onderscheiden: borsten, onderlichaam.


Een verdere aanwijzing voor de bedekking van de vrouw kan zijn de rituele wassing voor het gebed. De lichaamsdelen die bij de rituele wassing gewassen moeten worden hoeven niet bedekt te zijn bij de vrouw in het openbare leven. Het is bekend dat mannen en vrouwen niet altijd gescheiden plaatsen hadden en hebben voor de rituele wassing.


De Koran bepaalt wanneer de regels voor de kleding van de vrouw minder van toepassing zijn.

24:31     … behalve aan hun echtgenoten of hun vaders of de vaders van hun echtgenoten of hun zonen of de zonen van hun echtgenoten of hun broers of de zonen van hun broers of de zonen van hun zusters of hun vrouwen of haar vrouwen of haar dienaressen of mannelijke dienaren die geen geslachtsdrift meer hebben of de kinderen die nog niet op de schaamdelen van de vrouwen letten.

 

33:52     Verder zijn voor jou geen vrouwen toegestaan ook niet als jij haar in de plaats van andere echtgenotes neemt ook al bevalt haar schoonheid jou …

Uit dit vers blijkt dat mannen de schoonheid van vrouwen waarmee zij niet getrouwd zijn kunnen en mogen zien. Dat betekent dat vrouwen op de juiste manier hun schoonheid mogen tonen.

Mooie kleurrijke kleding is toegestaan, de kleding voor de sier, vers 7:26.

Mannen worden opgedragen om daar op een juiste manier mee om te gaan, zij mogen niet op een verkeerde manier naar de schoonheid van een vrouw kijken. Omgekeerd geldt hetzelfde.

24:30     Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan …

24:31     En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan ...


               ------------------------------------------------------------------------


Voorbeelden van door mensen toegevoegde regels die niet in overeenstemming met de Koran zijn - bidaa  • verplichte bedekking van het haar, gezicht, handen, armen en onderbenen bij vrouwen

Er is geen bewijs te vinden in de Koran voor een verplichting van vrouwen om het haar, het gezicht, de handen, de armen en de onderbenen te bedekken. Volgens de Koran heeft de vrouw hierin keuzevrijheid.  • verplichting van het hoofddeksel en het gewaad - djellaba bij mannen

Er is geen bewijs te vinden in de Koran voor een verplichting voor mannen om een hoofddeksel, zoals bijvoorbeeld een keppeltje te dragen. Het dragen van een gewaad - djellaba is ook niet door de Koran voorgeschreven. In beide gevallen heeft men keuzevrijheid.