Islam volgens de Koran 

disclaimer: de lezer wordt geadviseerd om zelf te controleren wat op deze website staat door de Koran te bestuderen

 

diverse onderwerpen

muziek - huisdieren - islamitische namen - rente - offerfeest - suikerfeest - bijgeloof

  • muziek           categorie: bewezen volgens de Koran

Sommige moslims beweren dat het maken van of luisteren naar muziek verboden is. Zij maken hierbij gebruik van het volgende vers:

31:6    Onder de mensen zijn er die ongefundeerde hadieth (ijdele praat) verkopen om zonder kennis van Gods weg, af te laten dwalen en er de spot mee te drijven …

Dit vers gaat over vertellingen verkopen die op basis van hun inhoud mensen van het juiste pad kunnen laten dwalen. Interessant is dat het woord hadieth wordt genoemd, in dit verband als bron van dwaling voor de mensen. Muziek is niet in dit vers genoemd. Als muziek in het algemeen verboden zou zijn, dan zou dit duidelijk in de Koran staan.

7:32    … wie heeft de mooie dingen verboden die God voor Zijn dienaren heeft voortgebracht …

Net als bij andere onderwerpen hangt het ervan af hoe gelovigen met iets omgaan. Men moet niets een obsessie laten worden waardoor men afgehouden kan worden van het gedenken van God en het nemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheden.

 

  • huisdieren         categorie: bewezen volgens de Koran

In de Koran staat geen verbod op huisdieren. Een hond wordt in de Koran geen onrein dier genoemd. Honden kunnen ook als huisdier een positieve functie hebben. Bij een eventuele keuze voor een huisdier kan men het beste het gezond verstand gebruiken en geen onnodige risico’s nemen.

7:32    … wie heeft de mooie dingen verboden die God voor Zijn dienaren heeft voortgebracht …  

 

  • islamitische namen        categorie: bewezen volgens de Koran

Er bestaan geen islamitische namen wel Arabische namen. Het geloof en gedrag moet islamitisch zijn.

De profeet Mohammad is de boodschapper voor alle mensen - bijvoorbeeld vers 4:174. In de Koran staat nergens dat de gelovigen een Arabische naam moeten hebben. In bijvoorbeeld Turkije en Indonesië hebben miljoenen moslims een niet-Arabische naam. Bekeerlingen hoeven dus hun ouders niet te kwetsen door van naam te veranderen als zij moslim willen worden. Vers 31:14 stelt dat gelovigen hun ouders dankbaar moeten zijn. Een naamsverandering kan zeer ondankbaar overkomen.  

 

  •   rente – geen woeker          categorie: bewezen volgens de Koran

Een wat lastig onderwerp is de woeker, omdat het niet precies is vast te stellen wat de algemene geldende grens is tussen rente en woeker, de Koran geeft een aantal aanwijzingen:

30:39    En de woekerlening die jullie geven om het ten koste van de bezittingen van de mensen te laten groeien …

3:130    Jullie die geloven, verteer niet de woeker: de verdubbelende verdubbeling …

De Koran geeft aanwijzingen voor een eerlijke samenleving waarin mensen elkaar steunen en niet in problemen brengen. Dus bij het eventueel rente vragen bij het verstrekken van leningen is het vereiste dat er een win-winsituatie is, waarbij zowel degene die leent als degene die de lening verstrekt een voordeel heeft of kan hebben of in ieder geval niet benadeeld wordt.

De Koran verbiedt alleen het vragen van woeker, het betalen ervan niet. Hoe dan ook moeten situaties vermeden worden waarbij de ene persoon ten koste van een ander rijkdom vergaard. Eerlijke handel is toegestaan, vers 4:29. Maar bedrog en woeker niet.

Het aangaan van een hypotheek-lening waarbij men rente betaalt, kan op een zodanige manier gebeuren dat er geen sprake is van woeker. Er is meestal sprake van een win-win situatie.

 

  • het offerfeest         categorie: bewezen volgens de Koran

Er bestaat een traditie dat ieder gezin dat niet deelneemt aan de hadj een dier laat slachten in het kader van het offerfeest. Dit feest staat niet in de Koran genoemd. Wel staat in vers 2:196 dat degenen die onderweg verhinderd worden om naar de hadj te gaan een donatie moeten sturen, die de plaats van de hadj moet bereiken. Deze bijdrage kon van alles zijn dat nodig was om de hadj die naar de profeet ging te ondersteunen. Het is natuurlijk niet verboden om een offerfeest te vieren, maar het is geen religieuze plicht.

 

  • het suikerfeest          categorie: bewezen volgens de Koran

Na afloop van de vastenperiode wordt vaak het suikerfeest gevierd. Deze viering staat niet in de Koran vermeld, het is dus geen religieuze plicht om hieraan deel te nemen. Op zich is men vrij om feesten te vieren, maar niet om deze als een religieuze plicht te zien, als zij niet in de Koran verplicht gesteld zijn.

 

  • bijgeloof           categorie: bewezen volgens de Koran

Er zijn moslims die denken dat zij zich aan allerlei regels moeten houden die niet in de Koran staan, soms speelt daarbij de angst voor jinns - geesten een rol.

1:5     U dienen Wij en U vragen wij om hulp.

Gelovigen kunnen het beste op God vertrouwen en de Koran volgen zonder afleiding door menselijke toevoegingen aan het geloof. Het bijgeloof dat voor een deel uit de hadieths komt is een voorbeeld van dergelijke afleiding, verdwaling.

Enkele voorbeelden:

 -          het moeten slapen op de rechterzijde

De Koran geeft niet aan op welke manier men moet slapen, daarin is de gelovige vrij. Tijdens de slaap draaien de meesten zich regelmatig om, dus het moeten slapen op de rechterzijde is voor velen een onmogelijkheid. Het slapen op de buik is niet verboden door de Koran.

 -          het met de rechter hand moeten eten

Deze regel staat niet in de Koran en heeft dus niets met het geloof te maken. Culturele gewoontes hebben een andere waarde dan religieuze gewoontes.

 -          het doen van een spreuk voor en na het verblijf op het toilet of badkamer

De Koran geeft geen aanwijzingen voor het moeten spreken van een bezwering voor of na het verblijf op het toilet of badkamer.

 -          het boze oog

Een aspect van het volksgeloof is de angst voor het -boze oog-. Sommigen gaan hierbij zover dat men tegenmaatregelen wil nemen. Door een amulet te dragen met bijvoorbeeld bepaalde verzen van de Koran erin. Het geloof in het bestaan van het -boze oog- wordt niet door de Koran ondersteund. De gelovigen worden gemaand om op God te vertrouwen, vers 1:5 en 65:3 - dus niet op amuletten of de mensen die hierin handelen.