Islam volgens de Koran

disclaimer: de lezer wordt geadviseerd om zelf te controleren wat op deze website staat door de Koran te bestuderen


Buitenaards leven - E.T.


De Koran geeft een éénduidig antwoord op de vraag of er buitenaards leven is, leven op een andere plaats dan planeet Aarde. De Koran stelt dat de mens contact zal krijgen met buitenaardse beschavingen. Het feit dat de Schepper van de hemelen en de aarde dit aan de mensheid via de Koran bekend maakt, geeft aan dat deze kennismaking een positieve gebeurtenis zal zijn, in overeenstemming met het plan van de Schepper.

Voor de bewoners van de hemelen en de mensen op aarde geldt beiden dat zij een opstandingsdag en terugkeer tot God zullen meemaken. Net als bij de mensen op deze aarde, is er mogelijk een strijd tussen goed en kwaad een strijd tussen verdraagzaamheid en onderdrukking. Mogelijk bestaan er relatief positieve en negatieve buitenaardse culturen en individuen.


  • Het bestaan van buitenaards leven


19:93-95 Ieder die in de hemelen en de aarde is komt slechts als dienaar tot de Erbarmer. Hij heeft hen opgesomd en nauwkeurig geteld. En een ieder van hen zal op de opstandingsdag alleen tot Hem komen.

65:12     God is het die zeven hemelen geschapen heeft en van de aarde evenveel, waarbij de ordening ertussen neerdaalde opdat jullie weten dat God almachtig is en dat God alles met Zijn kennis omvat.

24:41     Heb jij niet gezien dat God geprezen wordt door wie er in de hemelen en op de aarde zijn en ook door de vogels met uitgespreide vleugels? En van een ieder kent Hij zijn salaat en zijn lofprijzing; God weet wat zij doen.

39:68     En er wordt op de bazuin geblazen en wie er in de hemelen en wie er op de aarde zijn vallen wezenloos neer, behalve zij van wie God het wil. Dan wordt er een tweede keer op geblazen en dan staan zij op om te kijken.

Uit bovenstaande verzen blijkt dat zowel de hemelen als de aarde bewoond zijn door schepselen die op de Dag van de Opstanding bij hun Schepper zullen zijn. Verder stelt de Koran dat het aantal aardes gelijk is aan het aantal van de hemelen. In vers 65:12 wordt het getal zeven genoemd in verband met de hemelen en de verschillende planeten. Het is het meest waarschijnlijk dat het om zeven soorten planeten en hemelse sferen gaat en niet om absolute aantallen. Uit wetenschappelijke waarneming is gebleken dat het heelal vele miljarden sterrenstelsels bevat die bestaan uit miljarden sterren. Zeer waarschijnlijk zijn er zeer veel planeten waarop bewust leven mogelijk is.


 

  • Contact tussen de mensen op aarde en buitenaardse beschavingen


42:29    Tot Zijn tekenen behoort de schepping van de hemelen en de aarde en de schepselen die Hij in beiden heeft verspreid. En als Hij wil is Hij bij machte om hen bijeen te brengen.

6:12    Zeg: "Van wie is wat er in de hemelen en op de aarde is?" Zeg: "Van God." Hij heeft zichzelf barmhartigheid voorgeschreven. Hij zal jullie bijeenbrengen tot aan de opstandingsdag waaraan geen twijfel is. Zij die zichzelf verloren hebben geloven dus niet.

De Koran stelt dat de bewoners van de hemelen en de aarde samengebracht worden voor het moment van de Dag van de Opstanding.


  •  Reizen door de ruimte    


Onderstaand vers betreft het reizen in de kosmos.

55:33      O djinn en mensen, hier bijeen! Als jullie uit de gebieden van de hemelen en de aarde weg kunnen komen, maakt dan dat jullie wegkomen. Maar jullie kunnen slechts met een machtiging wegkomen.


Dit vers betreft nieuwe vervoersmiddelen die mogelijk niet biologisch van aard zijn.

16:8        En paarden, muildieren en ezels opdat jullie ze kunnen berijden en voor het mooi. En Hij zal creëren wat jullie niet weten.